Rozwój kompetencji pracowników – jak wygląda audyt personalny?

11 października 2021

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o rozwoju kompetencji.

Coraz liczniejsza grupa pracodawców rozumie, że rozwój pracowników w znacznym stopniu wpływa na sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana kadra wyposażona w duży arsenał umiejętności miękkich to przecież najistotniejszy fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij utajone możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich osobistych uwarunkowań i kwalifikacji może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w dobraniu zespołu, który będzie przygotowany na niecodzienne wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez wykwalifikowanego specjalistę można odkryć, który z pracowników posiada kompetencje kierownicze i będzie dobrym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być realizowane różnymi metodami – np. w formie sesji grupowych lub indywidualnych. W czasie spotkań z pracownikami stosowane są uznane techniki szkoleniowe, jak np. symulacje, studium przypadku (case studies), wywiady oraz zadania grupowe. W ten sposób można ujawnić utajony potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu audytu można prowadzić dalej działania z pracownikami w postaci coachingu.

Na czym polegają audyty AC/DC i rozwój pracowników?

Profesjonalny audyt jest rozdzielona na parę etapów. Rozpoczyna się od przeglądu kompetencji potrzebnych do pełnienia danej funkcji w firmie. W następnej kolejności audytor opracowuje techniki, które zostaną zastosowane w trakcie sesji. Kolejnym etapem jest przekazanie informacji na temat celów sesji, a także tego, co chce się dzięki niej wypracować. Równie istotne jest też otoczenie, w którym będą wykonane audyty zatrudnionych – powinno one dawać komfort, który wspomoże realizację założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy są psychologami. Sesja trwa od czterech do sześciu godzin. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, szczegółowy protokół, w którym znajduje się diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony oraz przekazane są polecenia, jak należy poprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

You May Also Like