Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

21 maja 2022

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego. Czytaj więcej na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo zwykłych i poświadczonych przekładów na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że online łatwo wyszukać darmowe platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko niezbędne, np. jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza obliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Czas wykonania, język, poziom skomplikowania tłumaczenia – to kształtuje końcową cenę usługi

Końcową cenę translacji dokumentu kształtują wymienione poniżej czynniki:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie zazwyczaj tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest de facto o wiele tańsze niż translacja w drugą stroną.
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Translacja prac naukowych, dokumentów handlowych bądź dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, by właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niedopuszczalnych błędów.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na już” powinniśmy szykować się na większy wydatek.

Przekład przysięgły a zwykły

Trzeba podkreślić, że przekład różnego typu dokumentów jak akt urodzenia albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, odpisu lub oryginału. Tłumacze przysięgli na ogół określają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie potrzeby realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

You May Also Like