Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

30 lipca 2018

Badania operatorów Bielsko - więcej informacji o tych usługach

Do pracy w różnego typu zawodach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy badany je posiada, przeprowadza się specjalne badania. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu wpływa rodzaj profesji, w której chce działać badany. Odmienne badania wykonywane są wobec prawników, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania są wykonywane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć parę słów o tym, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter i jakie predyspozycje okazują się w ich czasie najważniejsze.

Badania operatorów – o czym należy pamiętać?

Częstotliwość oraz rodzaj badań operatorów wózków podnośnikowych oraz innych pojazdów stosowanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 albo 4 lata, poza kandydatami po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Warto jednak nie zapominać, iż wygląd badań może zostać zmieniony, jeśli przeprowadzający je specjalista uzna, iż niezbędne są inne badania albo niektóre elementy okażą się w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające najczęściej formę papierowego testu, a także test sprawdzający możliwości intelektualne. Później przeprowadzane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to także testy zdolności postrzegania odległości i wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

You May Also Like