Badania operatorów – co to takiego?

26 kwietnia 2020

Dowiedz się, komu zlecić badania operatorów Bielsko Biała. Zajrzyj tu

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują także zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość oraz rzetelność udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają największe znaczenie w wypadku osób zamierzających pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie potrafiła w dość szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również zdolność do oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu, widzenia steroskopowego oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać jedynie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić prawo do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

You May Also Like