Urządzenia do pomiaru lepkości

20 marca 2019

Przebieg produkcji w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej precyzji i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z przyrządów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierze – dokładny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w wielu sektorach przemysłu – między innymi w branży motoryzacyjnej i spożywczej, przy produkcji opakowań, papieru, a także w zakładach chemicznych. Badaniom poddawana jest ciecz – lakiery, asfalt, klej i żywice. W zakładach chemicznych powszechnie używany jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości dynamicznej, kinetycznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe sprawdzenie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Lepkościomierze – rodzaje przyrządów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z czujnika, który mierzy temperaturę i lepkość oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Dane są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, przeznaczeniem oraz sposobem działania. Lepkościomierz ViscoScope posiada cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania czystych cieczy.

You May Also Like