Czemu stosuje się multiswitch kaskadowy?

4 stycznia 2021

Sieci telekomunikacyjne znajdziemy prawie we wszystkich obiektach. O tym, czy dana sieć będzie funkcjonalna, decyduje wiele cech. Powinna oczywiście być niezawodna i gwarantować wysoką czytelność przesyłanych danych, jednak tak samo istotna okazuje się możliwość łatwego jej skalowania. Zrobienie nowych przyłączy nie powinno być związane z koniecznością przeprowadzenia złożonych prac – przez to inni abonenci nie byliby w stanie przecież przez określony czas połączyć się z siecią. Szczęśliwie dostępne są urządzenia, przez które powiększenie sieci okaże się łatwe i nieuciążliwe dla jej użytkowników – chodzi o multiswitche kaskadowe, których wykorzystanie od niedawna określone jest prawem.

Działanie multiswitcha kaskadowego

Multiswitch kaskadowy pozwala na szybkie skalowanie sieci. Jest to boks ze znajdującymi się na bokach gniazdami oraz złączami, do których podłączane są kable. Jeżeli niezbędne jest poszerzenie instalacji – na przykład wtedy, kiedy nowy odbiorca zamówił do niej dostęp – musimy tylko umieścić nowy kabel. Multiswitch kaskadowy może posiadać różne ilości złączy dla abonentów – najmniejsze moduły tego typu posiadają 8 gniazd, ale w sprzedaży dostępne są również multiswitche kaskadowe z 16, 24 lub 32 wyjściami.

Co jest ważne przy kupnie multiswitcha kaskadowego?

Jak nietrudno stwierdzić, przy wyborze multiswitcha kaskadowego najistotniejsza jest rzecz jasna ilość wtyczek – dla niezbyt dużych budynków nie musi przekraczać 8, lecz w dużych obiektach trzeba oczywiście zastosować moduły o wyższej ilości wejść. Niezwykle ważna okazuje się również separacja między wejściami a wyjściami – w największej mierze wpływa ona na czytelność sygnału. Najlepsze multiswitche kaskadowe oferują separację wynoszącą 30 decybeli. Jest to istotne zwłaszcza w instalacjach kablowych kilku operatorów cyfrowych.

GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.
ul. Schuberta 104
80-172 Gdańsk

Tel.: (+48 58) 382-33-49
E-mail: [email protected]

You May Also Like