Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

18 lipca 2019

Zamów kontenery stalowe

Nie wszystkie śmieci mogą być wyrzucane do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w trakcie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy związane z składowaniem i transportem śmieci. By ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania i transportu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których podmiotów?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

You May Also Like