Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

13 czerwca 2022

Tutaj znajdziesz szczegółowe wiadomości o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie interesuje się czy opłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki trzeba spełniać, by z niej korzystać?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszone co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi bądź sprzedane produkty. Gdy to zdarza się coraz częściej, nawet dobrze prosperująca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył łącznie z podatkiem 2 milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na określony przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają trudności z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do permanentnego pilnowania wpływu opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Zwykle przyczyną tego jest problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Lecz już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

You May Also Like