Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

7 kwietnia 2022

Jak wystawić notę księgową na 40 euro? Dowiedz się więcej na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Przedsiębiorcy wcześniej lub później zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów działań upominawczych czy wystawiać natychmiast?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Przecież poślizg we wniesienia należności za fakturę może być kwestią jednorazowego niedopatrzenia czy krótkotrwałych problemów finansowych dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz w sieci

W momencie, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

You May Also Like