Czym jest faktura proforma?

11 listopada 2020

Szukasz więcej wiadomości o tym, czy faktura proforma jest wiążąca? Zajrzyj na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale też i większość osób dokonujących zakupów w sieci, otrzymał przynajmniej raz fakturę proforma. Nie każdy natomiast wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym różni się on od normalnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w ewidencji księgowej?

Po łacinie pro forma znaczy „prowizorycznie”, dlatego częstokroć można spotkać się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dowodem księgowym, tym samym nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Warto jednak zatrzymać ją w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który formą przedłożenia jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu wykonania usługi ani nabycia towaru, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie nie stanowi podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bowiem tyczy się usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie była zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal podlegać negocjacjom.

Faktura proforma nie zwalnia z obowiązku wydania stosownej faktury VAT

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz posiada analogiczne elementy co faktura VAT, m.in.:

  • miejsce i datę,
  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • nazwę usług lub towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o wysokości uwzględnionych zniżek,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • określenie daty dostarczenia towaru czy też realizacji usługi.

Taką fakturę trzeba oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe. Należy też mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, gdy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź przeleje zaliczkę.

You May Also Like