Obsługa prawna obcokrajowców – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

29 października 2020

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i firm. W zespole Kancelarii pracują adwokaci specjalizujący się w:
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, jak również wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację oraz podział majątku z byłym małżonkiem, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, obniżenie, podwyższenie bądź ustalenie kwoty alimentów,
prawie sportowym – przygotowywanie i analiza kontraktów sportowych oraz umów o sponsoring w sporcie, wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych, reprezentacja zawodników i klubów w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, a także przed sądami polubownymi i powszechnymi.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Znaczącą częścią działalności Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno podmioty, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w nawigowaniu po zagmatwanych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące między innymi z:
1. reprezentacją w postępowaniach o udzielenie bądź o przedłużenie pozwolenia na pracę na terenie Polski,
2. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, jak postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku czy też zastosowanie wobec niego aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela także pomocy prawnej w sprawach dotyczących potwierdzenia nadania, posiadania i przywrócenia obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela Polski. Natomiast przedsiębiorcom chcącym przyjąć do pracy cudzoziemców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą wszechstronnym doradztwem w tym zakresie.

Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08

You May Also Like