Kancelaria radców prawnych z Krakowa

9 grudnia 2018

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się głównie w prawie rodzinnym, prawie pracy, jak również w prawie cywilnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Na co dzień przeważającą część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym obszarze polega na stałym kontakcie z Klientem, opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy, jak również obniżenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna podmiotów prawa handlowego

Praca Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy nawet podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej spółki, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszystkie negatywne skutki prawne.

You May Also Like