Nakazane prawem badania wysokościowe

8 sierpnia 2021

Zamów badania wysokościowe Bielsko.

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości powyżej trzech metrów nad ziemią czy podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych branż. Na czym polegają tego rodzaju badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z wykorzystaniem specjalnych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może wiązać się z zagrożeniem. Pracy tego typu nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem) oraz neurologii. Badania wykonuje się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można również wykryć schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach, ich przeprowadzenie ma więc szczególne znaczenie. Nie należy martwić się, że niezbędne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, bo istnieje możliwość wykonania wszystkich testów nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, że podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyły 50 lat, są zobowiązani natomiast przeprowadzać je co 12 miesięcy.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

You May Also Like