Osuszanie po zalaniu zleć ekipie specjalistów

1 listopada 2020

Nawet gdy budowla stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, że z biegiem czasu ściany będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć również bez ostrzeżenia z powodu podtopienia czy też w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek niepoprawnie wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji murów.

Osuszanie murów – w pierwszej kolejności ustalenie przyczyn

Wilgotne mury nie znaczą od razu, że budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice i łazienki pojawiająca się na murach pleśń jest często następstwem przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają zastosowania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i mury obiektu lub gdy zdarzyło się podtopienie na skutek powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla profesjonalistów z obszaru hydroizolacji.

Sposoby osuszania murów

Zawodowcy, którzy posiadają szerokie doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoje działania od analizy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wskazania odpowiednich metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki pęcznieją i wykruszają się, a na murach wykwitają zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się w górę – niekiedy wręcz na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, zwłaszcza w starych budynkach, jednakże można na to zaradzić przywracając izolację poziomą ścian, która przystopuje unoszenie się wody wzwyż. Kolejnym krokiem, rzecz jasna po właściwym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie fundamentów polega nieraz przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W szeregu przypadków niezbędne będzie również odtworzenie łączenia izolacji ścian z izolacją innych części budynków, jak ściany żelbetowe, stropy żelbetowe i przepusty kabli.

You May Also Like