Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

23 sierpnia 2018

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest obligatoryjne?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. Właśnie dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Do tego kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do materiałów szkoleniowych

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać dokumentację, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentów.

You May Also Like