Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – szkolenie RODO

9 września 2018

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż dwadzieścia milionów Euro. Należy zatem upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – jakie zaszły zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (czyli między innymi klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów placówek medycznych) najłatwiej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączone zostały także informacje genetyczne i biometryczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy firm stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.

You May Also Like